SL STUDIO - priprema za štampu

Da bi sve ideje grafičkog dizajna sproveli u delo potrebno je za razne tipove štampe izraditi pripremu. Ona podrazumeava kompjutersku obradu fotografija, crtanje raznih detalja u više grafičkih programa, ponovno fotografisanje, skeniranje, merenje, konverziju digitalnih formata itd. Ako želite Vaš logo imati na vizit karti, olovci, upaljaču, memorandum, katalogu, automobilu, majici, svaki put je potrebno prilagoditi pripremu određenoj vrsti štampe. Da bi sve gore navedno izgledalo savršeno moramo koristiti digitalnu štampu malog i velikog formata, sito i tampon štampu, offset i još mnoge pomoćne vrste štampe. Sa preko 15 godina iskustva u ovom poslu usluge tih vrsta, naši dizajneri rešavaju brzo i kvalitetno.